B-kullens viktuppföljning

Datum   Namn   Vikt   Uppgång sedan sist   Uppgång sedan födsel
12.09.03   Boise 88 gr    
12.09.03 Baltimore   90 gr    
12.09.03 Boston 94 gr    
12.09.04 Boise 83 gr   - 5 gr - 5 gr
12.09.04 Baltimore 85 gr - 5 gr - 5 gr
12.09.04 Boston 87 gr - 7 gr - 7 gr
12.09.05 Boise 87 gr + 4 gr - 1 gr
12.09.05 Baltimore 83 gr - 2 gr - 7 gr
12.09.05 Boston 89 gr + 2 gr - 5 gr
12.09.06 Boise 88 gr + 1 gr + 0 gr
12.09.06 Baltimore 86 gr + 3 gr - 4 gr
12.09.06 Boston 91 gr + 2 gr - 3 gr
12.09.07 Boise 98 gr + 10 gr + 10 gr
12.09.07 Baltimore 92 gr + 6 gr + 2 gr
12.09.07 Boston 97 gr + 6 gr + 3 gr
12.09.08 Boise 103 gr + 5 gr + 15 gr
12.09.08 Baltimore 98 gr + 6 gr + 8 gr
12.09.08 Boston 104 gr + 7 gr + 10 gr
12.09.09 Boise 108 gr  + 5 gr + 20 gr
12.09.09  Baltimore  104 gr  + 6 gr + 14 gr
12.09.09  Boston  107 gr  + 3 gr + 13 gr
12.09.10 Boise  120 gr   + 12 gr + 32 gr
12.09.10  Baltimore  109 gr  + 5 gr + 19 gr
12.09.10  Boston  115 gr  + 8 gr + 21 gr
12.09.17 Boise  168 gr + 48 gr + 80 gr
12.09.17  Baltimore  149 gr  + 40 gr + 59 gr
12.09.17  Boston  158 gr  + 43 gr + 64 gr
12.09.26 Boise  209 gr  + 41 gr + 121 gr
12.09.26  Baltimore  195 gr  + 46 gr + 105 gr
12.09.26  Boston  205 gr  + 47 gr + 111 gr
12.10.04 Boise  254 gr  + 45 gr + 166 gr
12.10.04 Baltimore  186 gr  - 19 gr + 96 gr
12.10.04  Boston  247 gr  + 42 gr + 153 gr
12.10.06  Baltimore  211 gr  + 25 gr + 121 gr
12.10.08  Baltimore  226 gr  + 15 gr + 135 gr
12.10.09  Baltimore  229 gr  + 3 gr + 138 gr
12.10.09  Boston  240 gr  - 7 gr + 146 gr
12.10.11  Baltimore  238 gr  + 9 gr + 147 gr
12.10.11  Boston  245 gr  + 5 gr + 151 gr
12.10.17 Baltimore  279 gr  + 41 gr + 189 gr
12.10.17  Boston  256 gr  + 11 gr + 162 gr
12.10.21 Baltimore  322 gr  + 43 gr + 232 gr
12.10.21 Boston  327 gr  + 71 gr + 233 gr
12.12.07  Baltimore  445 gr  + 123 gr  + 355 gr
12.12.07 Boston  468 gr  + 141 gr  + 374 gr
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
10 sep 2012

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)